Θηλασμός, Τοκετός και COVID-19

Θηλασμός, Τοκετός και COVID-19

Categories: News From LLLI, ελληνικά

Κατηγορία: Νέα από την LLLI
Πληροφορίες επικοινωνίας: zion@llli.org
16 Απριλίου 2020, Ράλεϊ, Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ
http://www.lllgreece.org/

(Επικαιροποίηση του Δελτίου Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020  και μεταγενέστερες πηγές σχετικά με τον Θηλασμό και τον Κορωνοϊό που εκδόθηκαν στις 4 Μαρτίου και αναθεωρήθηκαν στις 12 και στις 27 Μαρτίου)

Πολλοί ζητούν από τη La Leche League International (LLLI) επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά στον κορωνοϊό σε σχέση με τον τοκετό και τον θηλασμό. Εξακολουθούμε να τονίζουμε την πρωταρχική σημασία του θηλασμού όλων των μωρών, είτε είναι νεογέννητα είτε μεγαλύτερα, ανεξάρτητα από το αν κάποια μητέρα έχει βρεθεί θετική στον COVID-19 ή όχι. Έχοντας επίγνωση των ωφελειών του θηλασμού και τους κινδύνους του μη θηλασμού, είναι σημαντικό οι οικογένειες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τον τοκετό και τη σίτιση των βρεφών.

Ο θηλασμός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας ενός μωρού από τις ασθένειες ή της μείωσης της σοβαρότητας μιας ασθένειας, εάν ένα μωρό νοσήσει.

Η LLLI στηρίζει τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον θηλασμό αμέσως μετά τη γέννηση, ακόμη και σε περίπτωση θετικού δείγματος στον COVID-19. Ο θηλασμός είναι σημαντικός για ένα βρέφος που γεννιέται από μητέρα θετική σε έλεγχο για COVID-19 ή που έχει ένα στενό μέλος της οικογένειας το οποίο βρέθηκε θετικό. Είναι πρωταρχικής σημασίας όλα τα νεογέννητα να υποστηρίζονται να θηλάζουν μέσα στην πρώτη ώρα από τη γέννηση, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τα ανοσολογικά συστατικά που περιέχει το πρωτόγαλα.

Εάν κάποια μητέρα που θηλάζει νοσήσει, είναι σημαντικό να μην διακοπεί ο θηλασμός εκτός εάν αυτό κριθεί ιατρικά απαραίτητο. Όταν τα μέλη της οικογένειας εκτεθούν στον ιό, έχει εκτεθεί και το βρέφος. Κάθε διακοπή θηλασμού μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει τον κίνδυνο να αρρωστήσει ή να νοσήσει σοβαρά το μωρό.

Οι μητέρες οι οποίες νοσούν πολύ σοβαρά και δεν μπορούν να θηλάζουν, θα πρέπει να υποστηρίζονται στο να αντλούν με το χέρι ή θήλαστρο, ώστε το μωρό να μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μητρικό γάλα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συστήνεται το γάλα δότριας ως αμέσως επόμενη καλύτερη επιλογή, καθώς το γάλα δότριας θα περιέχει ανοσολογικά στοιχεία που δεν εμπεριέχονται στα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον επαναγαλακτισμό μαζί με υποστήριξη για βοήθεια στην επαναφορά του βρέφους στο στήθος, όταν η υγεία της μητέρας βελτιωθεί.

Ο ΠΟΥ έχει εκδώσει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τον θηλασμό για οποιαδήποτε μητέρα βρεθεί θετική σε COVID-19. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βρεθούν εδώ: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

Η LLLI ενθαρρύνει τις οικογένειες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις βασισμένες σε αξιόπιστες πληροφορίες και συζητήσεις με καταρτισμένους ειδικούς.

Πηγές πληροφόρησης θα παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.llli.org/covid-19-references/
Θα επικαιροποιούμε αυτές τις πηγές κάθε φορά που θα υπάρχουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες. Ελέγχετε ξανά και συχνά για ενημερώσεις.

https://www.llli.org/breastfeeding-childbirth-and-covid-19/
Translated by Vicky Bazoula Papadaki, LLL Leader, La Leche League Greece, 17/04/2020
Reviewed by Amalia Giannopoulou, LLL Leader, La Leche League Greece, 18/04/2020

You can print to paper or to a PDF file.

For best printing results, open the llli.org site in Google Chrome or Microsoft Edge. Although you can view the site well in any browser, printing from other browsers might not operate correctly.

1. Browse to the web document that you want to print.

2. Click the Print button that is displayed on the web page (not the Print command on the browser menu or toolbar).
This opens the browser print window. The window displays a preview of the document that will be printed. The preview might take a minute to display, depending on the document size.

3. In the Printer box, select the desired printer.
For example, if you are working on a Windows computer, and you want to print to a PDF file, select Save as PDF.

4. As required, configure the other options such as the pages to print.

5. Click the Print button.
If you are generating a PDF, click Save. You are prompted for the name and folder location to save the file.

La Leche League International & Heartbeat Keepsakes Jewelry Line

La Leche League has partnered with Heartbeat Keepsakes to create a line of jewelry that you can cherish forever.

25% of all proceeds will go to La Leche League International.

For Customers in the USA, Canada, and Australia: Click HERE

All Other Countries: Click HERE