עִברִית

ללל ישראל

lllisrael.org.il

במפה שלהלן אפשר למצוא תמיכה מקומית ברחבי העולם:

אתר ליגת לה לצ’ה הבינלאומית מבקש לקבל גישה למיקום שלך – לחסום או להרשות. אם בוחרים ”להרשות“, מרכז המפה יותאם למיקום שלך. אפשר גם לחפש ברשימת המקומות שמתחת למפה כדי למצוא תמיכה באיזור שלך:

You can print to paper or to a PDF file.

For best printing results, open the llli.org site in Google Chrome or Microsoft Edge. Although you can view the site well in any browser, printing from other browsers might not operate correctly.

1. Browse to the web document that you want to print.

2. Click the Print button that is displayed on the web page (not the Print command on the browser menu or toolbar).
This opens the browser print window. The window displays a preview of the document that will be printed. The preview might take a minute to display, depending on the document size.

3. In the Printer box, select the desired printer.
For example, if you are working on a Windows computer, and you want to print to a PDF file, select Save as PDF.

4. As required, configure the other options such as the pages to print.

5. Click the Print button.
If you are generating a PDF, click Save. You are prompted for the name and folder location to save the file.

La Leche League International & Heartbeat Keepsakes Jewelry Line

La Leche League has partnered with Heartbeat Keepsakes to create a line of jewelry that you can cherish forever.

25% of all proceeds will go to La Leche League International.

For Customers in the USA, Canada, and Australia: Click HERE

All Other Countries: Click HERE