Υποστήριξη στη Δήλωση του IBFAN περί WHO(ΠΟΥ)/UNICEF “Κάλεσμα για Δράση”

Υποστήριξη στη Δήλωση του IBFAN περί WHO(ΠΟΥ)/UNICEF “Κάλεσμα για Δράση”

Categories: News From LLLI, ελληνικά

Η La Leche League International (LLLI), ως διεθνής οργανισμός υποστήριξης του θηλασμού, φέρει την ευθύνη να προστατεύει, να προωθεί και να υποστηρίζει τον θηλασμό στηρίζοντας τον Διεθνή Κώδικα. Με σεβασμό απέναντι σε αυτές τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τον Κώδικα, επιβάλλεται να αντιδρούμε σε οποιαδήποτε επιρροή εκ μέρους της βιομηχανίας τυποποιημένου γάλακτος που υπονομεύει περαιτέρω τον Κώδικα.

Ως εκ τούτου η LLLI εκφράζει την υποστήριξή της στη δήλωση του Διεθνούς Δικτύου Δράσης για την Παιδική Διατροφή (IBFAN) σε αντίθεση με το «Κάλεσμα σε Δράση» (“Call to Action”) των Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και United Nations Children’s Fund (UNICEF). «To Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή (IBFAN) καλεί τον ΠΟΥ και τη UNICEF να αποστασιοποιηθούν δημοσίως από το «Κάλεσμα σε Δράση των Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος», διότι απέχει πολύ από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας – το υψηλότερο όργανο καθορισμού πολιτικών για την υγεία στον κόσμο. Αυτές οι αποφάσεις θα έπρεπε να καθορίζουν τις δράσεις του ΠΟΥ.»

Το Διεθνές Δίκτυο Δράσης για την Παιδική Διατροφή IBFAN καλεί τον ΠΟΥ και τη UNICEF να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ τη 10ετή αδειοδότηση που θα βλάψει τα παιδιά

Η LLLI συμμερίζεται την ανυπομονησία πολλών ως προς την έλλειψη προόδου σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα. Θα χαιρετίσουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στις στρατηγικές προώθησης της βιομηχανίας βρεφικής διατροφής που θα εξάλειφαν την πίεση για παύση του θηλασμού και θα έσωζαν ζωές μωρών και μητέρων. Δυστυχώς, αντί να προσφέρει πραγματικές αλλαγές, αυτό το «Κάλεσμα σε Δράση» απλώς επιτρέπει στη βιομηχανία τυποποιημένου γάλακτος να συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τρόπους που παραβιάζουν τον Κώδικα και τον σκοπό του σε καθεστώς ατιμωρησίας.

You can print to paper or to a PDF file.

For best printing results, open the llli.org site in Google Chrome or Microsoft Edge. Although you can view the site well in any browser, printing from other browsers might not operate correctly.

1. Browse to the web document that you want to print.

2. Click the Print button that is displayed on the web page (not the Print command on the browser menu or toolbar).
This opens the browser print window. The window displays a preview of the document that will be printed. The preview might take a minute to display, depending on the document size.

3. In the Printer box, select the desired printer.
For example, if you are working on a Windows computer, and you want to print to a PDF file, select Save as PDF.

4. As required, configure the other options such as the pages to print.

5. Click the Print button.
If you are generating a PDF, click Save. You are prompted for the name and folder location to save the file.