La Leche League w Polsce

Jako przedstawicielki organizacji wspierającej rodziny w karmieniu naturalnym oferujemy bezpłatne wsparcie w laktacji dla osób z Ukrainy. Jeśli potrzebujesz pomocy, masz trudności w karmieniu naturalnym, napisz do nas na specjalny adres: PLheLLLp@gmail.com. Rozmawiamy po angielsku i po polsku.

 

Kontakt